80 người đang online
°

Kết quả kiểm chứng danh sách hộ hưởng lợi Dự án SACCR sau niêm yết giai đoạn 2 tại tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 06 - 10 - 2023
Lượt xem: 82
100%

Sau khi nhận được Công văn số 128/CV-SACCR ngày 09/8/2023 của BQLDA SACCR tỉnh Ninh Thuận về việc xin ý kiến thông qua Danh sách hộ hưởng lợi Dự án SACCR Ninh Thuận giai đoạn 2 đã được niêm yết công khai;

 

Trên cơ sở Báo cáo kết quả kiểm chứng của nhóm công tác giám sát và đánh giá (M&E) Dự án và trao đổi thống nhất với các bên liên quan.

Ngày 27/9/2023, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) đã có Thư cơ bản đồng thuận với Danh sách hộ hưởng lợi giai đoạn 2 thuộc dự án GCF2
SACCR tỉnh Ninh Thuận là 1.466 hộ. Danh sách này được Ban quản lý Dự án SACCR-Ninh Thuận tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung thông tin và cập nhật tình hình, thống nhất, thỏa thuận với chính quyền địa phương 15 xã vùng Dự án GCF2-SACCR sau khi đã được niêm yết tại UBND các xã.

Đồng thời, Danh sách được cập nhật này nâng tổng số hộ hưởng lợi của Dự án tại Ninh Thuận đạt 7.202 hộ (vượt chỉ tiêu được giao 129 hộ).

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ” do Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP). Dự án hướng tới mục tiêu tăng cường khả năng thích ứng của nông hộ nhỏ, dễ bị tổn thương đối với tình trạng mất an ninh nước do biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, tập trung vào các nội dung như trao quyền cho các nông hộ nhỏ, đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số để quản lý rủi ro khí hậu ngày càng tăng trong sản xuất nông nghiệp thông qua bảo đảm nguồn nước; áp dụng các thực hành nông nghiệp mang tính chống chịu khí hậu và tăng cường khả năng tiếp cận thông tin khí hậu nông nghiệp mang tính thực hành; tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng và thị trường; thúc đẩy sự chuyển đổi cách thức sản xuất quy mô nông hộ nhỏ từ các biện pháp ngắn hạn, mang tính đối phó sang các biện pháp mang tính tổng hợp, có sự điều phối giữa các bên liên quan thông qua quản lý nguồn nước, sản xuất chủ động dựa trên thông tin về rủi ro khí hậu…

Danh sách đã được thống nhất là cơ sở để BQLDA SACCR-Ninh Thuận triển khai các hoạt động của dự án tiếp theo tại tỉnh trong thời gian tới./.

Tin liên quan

Ninh Thuận tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội yến sào tỉnh(21/10/2023 10:18 SA)

Cụm thi đua số 1 - Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thao chào mừng chào mừng kỷ niệm 75 năm...(29/08/2023 3:06 CH)

Hội thi giàn nho đẹp trên địa bàn tỉnh(02/06/2023 10:26 SA)

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận lần thứ...(19/04/2023 3:48 CH)

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường...(29/03/2023 4:23 CH)

Tin mới nhất

Ninh Thuận tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội yến sào tỉnh(21/10/2023 10:18 SA)

Tập huấn giảng viên TOT cấp tỉnh- Lớp học đồng ruộng (FFS) về nông nghiệp chống chịu với biến đổi...(12/10/2023 3:40 CH)

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn(03/10/2023 3:58 CH)

Tổ chức hỗ trợ vật tư nông nghiệp đợt II trong khuôn khổ Dự án SACCR tại Ninh Thuận(26/09/2023 4:33 CH)

Sở Nông nghiệp và PTNT về lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo,...(12/09/2023 5:05 CH)