3 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
25/SNNPTNT-KH 05/01/2022 Về việc triển khai Quyết định công bố danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam
7/SNNPTNT-KH 04/01/2022 V/v triển khai thực hiện quyết định ban hành danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2/QĐ-SNNPTNT 04/01/2022 Về việc tổ chức lại Ban biên tập trang thông tin điện tử của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
187/QĐ-SNNPTNT 13/04/2017 Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở
1