31 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
446/QĐ-SNNPTNT 07/11/2022 Ban hành Tiêu chuẩn cơ sở Giống cây ăn quả lâu năm - cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây táo
413/QĐ-SNNPTNT 17/10/2022 V/v Ban hành Quy trình kỹ thuật tạm thời sản xuất 19 loại cây trồngtrên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
25/SNNPTNT-KH 05/01/2022 Về việc triển khai Quyết định công bố danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam
7/SNNPTNT-KH 04/01/2022 V/v triển khai thực hiện quyết định ban hành danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2/QĐ-SNNPTNT 04/01/2022 Về việc tổ chức lại Ban biên tập trang thông tin điện tử của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
263/QĐ-SNNPTNT 11/07/2019 Ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Sở Nông nghiệp và PTNT.
187/QĐ-SNNPTNT 13/04/2017 Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở
1