58 người đang online
°

Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Đăng ngày 28 - 06 - 2024
Lượt xem: 42
100%

 

Ngày 17/6/2024 tại Hà Nội, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2024. Tại Hội nghị, theo báo cáo của Cục Thú y, từ đầu năm 2024 đến nay: (i) bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xảy ra tại 468 ổ dịch thuộc 41 tỉnh, thành phố, buộc tiêu huỷ 22.011 con lợn, trong đó dịch bệnh xảy ra trầm trọng và dai dẳng tại một số địa phương, hiện cả nước còn 247 ổ dịch thuộc 68 huyện ở 21 tỉnh chưa qua 21 ngày; (ii) dịch Cúm gia cầm (CGC), cả nước xảy ra 07 ổ dịch CGC A/H5N1 tại huyện/7 tỉnh, tổng số gia cầm bệnh, chết và tiiêu hủy 12.424 con (Đặc biệt 01 người nhiễm vi rút cúm gia cầm A/H5N1, tử vong ngày 16/3/2024 tại Khành Hòa, 01 trường hợp đầu tiên tại Việt Nam nhiễm vi rút CGC A/H9 tại tỉnh Tiền Giang ); (iii) dịch lở mồm long móng gia súc (LMLM) phát sinh 44 ổ dịch LMLM Type O tại 25 huyện của 13 tỉnh, với số gia súc 1.221 con, tiêu hủy 123 con; (iv) 68 ổ dịch viêm da nổi cục tại 10 tỉnh, mắc bệnh 404 con, tiêu hủy 93 con trâu, bò; (v) bệnh dai trên động vật có 146 ổ dịch bệnh dại tại 34 tỉnh, thành phố, tổng số chó, mèo tiêu hủy 395 con (bệnh dại trên người, ghi nhận 44 người tử vong do bệnh dại/23 tỉnh thành phố). Tại tỉnh Ninh Thuận, Trong 6 tháng đầu năm 2024, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Viêm da nổi cục trên trâu bò, Cúm gia cầm, Tai xanh heo, Dịch tả lợn Châu phi, bệnh Dại trên động vật cơ bản được kiểm soát tốt không xảy ra. Đối với bệnh dại: Tháng 01/2024 xảy ra 01 trường hợp ca mắc bệnh Dại trên người do chó cắn, không đi điều trị dự phòng (Chi cục đã có Báo cáo số 22/BC-CCCNTY ngày 17/01/2024 Trường hợp ca mắc bệnh Dại trên người lây truyền từ động vật).

Hội nghị cũng nhận định tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm đang có chiều hướng gia tăng mạnh trên cả nước, ảnh hưởng nghiệm trọng đến ngành chăn nuôi và cung thực phẩm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), sức khỏe của người dân và môi trường. Để công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thập nhất ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống của người chăn nuôi. Ngày 16/6/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 58/CĐ-TTg về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Thực hiện Văn bản số 2718/VPUB-KTTH ngày 20/6/2024 của Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triền khai thực hiện Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 16/6/2024, Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh (tại Văn bản số 2340/SNNPTNT -CNTY ngày 24/6/2024) với các nội dung chính như sau: Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tập trung tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 16/6/2024 và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản về công tác phòng, chống bệnh dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch là chính; áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, sát trùng phòng bệnh; rà soát, tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi, nhất các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Lở mồm long móng, Cúm gia cầm, Tai xanh heo, Dại động vật, Viêm da nổi cục trên trâu, bò, dịch tả lợn Châu Phi. Phối hợp với Đoàn liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra và xử lý triệt để việc mua bán gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, giết mổ gia súc, gia cầm không đúng nơi qui định và không qua kiểm tra vệ sinh thú y, làm ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng và gây ô nhiễm môi trường. Thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật tại các huyện, thành phố đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã tập trung một số nhiệm vụ sau: (1) Chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây ảnh hưởng cho người dân và cộng đồng; (2) Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; (3) Khẩn trương rà soát, thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm bảo đảm tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vắc xin, đặc biệt các bệnh nguy hiểm (như: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng,Tai xanh, Viêm da nổi cục, Dại...). Đặc biệt lưu ý đàn vật nuôi tại các khu vực có nguy cơ cao, vật nuôi đã được tiêm vắc xin nhưng đã hết hoặc sắp hết thời gian miễn dịch, vật nuôi mới tái đàn; có phương án, kế hoạch cụ thể để tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm theo quy định; (4) Tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng bổ sung để tiêu diệt các loại mầm bệnh lưu hành trong môi trường, nhất là tại các vùng dịch, vùng có mật độ chăn nuôi cao, ổ dịch cũ, cơ sở thu gom, buôn bán, giết mổ động vật; (5) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người chăn nuôi về nguy cơ xảy ra dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tránh tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh. (6) Rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của địa phương năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế; nhất là các Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh động vật giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành (bao gồm: Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm; Dịch tả lợn Châu Phi; Lở mồm long móng, bệnh Viêm da nổi cục; Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại). Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật, đặc biệt xây dựng các chuỗi chăn nuôi khép kín, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; (7) Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trên địa bàn; (8) Thành lập các Đoàn công tác do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện làm trưởng đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở; bao gồm cả việc kiểm tra, hướng dẫn công tác xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phù hợp để tổ chức triển công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật theo quy định; xây dựng các chuỗi cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh tại các địa phương.

- Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành, địa phương liên quan trong việc phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYTBNNPTNT ngày 27/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý thị trường: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định để chỉ đạo các lực lượng Công an, Thanh tra giao thông, Quản lý thị trường chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình và tăng cường công tác kiểm soát lưu thông nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành phối hợp để triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đảm bảo kịp thời, hiệu quả trên địa bàn tỉnh./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tổ chức triển khai Hội thảo kiểm toán có sự tham gia về Hỗ trợ vật tư Nông nghiệp tại xã Phước...(05/07/2024 2:48 CH)

Nắng hạn kéo dài và trăn trở của người nông dân trồng mía, mì tại Ninh Thuận(07/06/2024 3:04 CH)

Tập huấn kỹ thuật thâm canh cây lúa theo hướng hữu cơ(31/05/2024 2:23 CH)

Tổ chức hội nghị tập huấn tiên phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024(14/05/2024 1:58 CH)

Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Ninh Hải hưởng ứng Chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại trên...(13/05/2024 4:34 CH)