44 người đang online
°

Công văn số 3152/SNNPTNT-TCHC ngày 30/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 30 - 08 - 2023
Lượt xem: 93
100%

Đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 03 Trung tâm và Ban Quản lý khai thác các cảng cá trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

 


152_signed.pdf | DT8688-1693279874294-09445969.doc | T8688-1693279820213-92602237.doc | DT8688-1693279772446-57460503.doc | DT8688-1693279598951-06230954.doc | DT8688-1693279541643-02814756.doc

Tin liên quan

Công văn số 2697/SNNPTNT-PTNT ngày 01/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/08/2022 10:41 SA)

Công văn số 2688/SNNPTNT-PTNTngày 01/08/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/08/2022 10:36 SA)

Công văn số 2304/SNNPTNT-QLCN ngày 05/07/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(05/07/2022 9:40 SA)

Văn bản số 1619/SNNPTNT-CNTY ngày 13/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PNTT(13/05/2022 10:02 SA)

Công văn số 243/SNNPTNT-TCHC ngày 20/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(20/01/2022 9:57 SA)

Tin mới nhất

Công văn số 3884/SNNPTNT-PTNT ngày 23/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(23/10/2023 11:39 SA)

Công văn số 3661/SNNPTNT-CNTY ngày 02/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(06/10/2023 4:24 CH)

Công văn số 3401/SNNPTNT-TCHC ngày 20/90/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(20/09/2023 3:49 CH)

Công văn số 3268/SNNPTNT-TCHC ngày 11/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(11/09/2023 3:45 CH)

Công văn số 1540/SNNPTNT-TCHC ngày 04/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(04/05/2023 7:45 SA)