51 người đang online
°

Văn bản số 1619/SNNPTNT-CNTY ngày 13/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PNTT

Đăng ngày 13 - 05 - 2022
Lượt xem: 142
100%

Về việc lấy kiến ý dự thảo “Quyết định quy định mật độ chăn nuôi địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030

 


1619_signed.pdf | 1. DT To trinh de nghi ban hanh Quyet dinh Qui dinh mat do chan nuoi._tktri-16-05-2022_00h35p42.doc | . DT Quyet dinh ban hanh quy dinh mat do chan nuoi_tktri-16-05-2022_00h16p30.docx | 3.DT Bao cao thuyet minh Qui dinh mat do chan nuoi._tktri-15-05-2022_23h56p02.doc

Tin liên quan

Công văn số 3152/SNNPTNT-TCHC ngày 30/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT (30/08/2023 3:40 CH)

Công văn số 2697/SNNPTNT-PTNT ngày 01/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/08/2022 10:41 SA)

Công văn số 2688/SNNPTNT-PTNTngày 01/08/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/08/2022 10:36 SA)

Công văn số 2304/SNNPTNT-QLCN ngày 05/07/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(05/07/2022 9:40 SA)

Công văn số 243/SNNPTNT-TCHC ngày 20/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(20/01/2022 9:57 SA)

Tin mới nhất

Công văn số 2208/SNNPTNT-CNTY ngày 13/06/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(13/06/2024 2:37 CH)

Công văn số 1981/SNNPTNT-CNTY ngày 30/5/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(31/05/2024 2:29 CH)

Công văn số 3884/SNNPTNT-PTNT ngày 23/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(23/10/2023 11:39 SA)

Công văn số 3661/SNNPTNT-CNTY ngày 02/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(06/10/2023 4:24 CH)

Công văn số 3401/SNNPTNT-TCHC ngày 20/90/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(20/09/2023 3:49 CH)