58 người đang online
°

Công văn số 2697/SNNPTNT-PTNT ngày 01/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 01 - 08 - 2022
Lượt xem: 168
100%

Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025

 


2697.pdf | Báo cáo Thuyết minh xây dựng Nghị quyết CP về HTXNN (21.7.2022).doc | Nghi quyet CP ve HTXNN (dự thảo_22.07.2022 - th).doc

Tin liên quan

Công văn số 3152/SNNPTNT-TCHC ngày 30/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT (30/08/2023 3:40 CH)

Công văn số 2688/SNNPTNT-PTNTngày 01/08/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/08/2022 10:36 SA)

Công văn số 2304/SNNPTNT-QLCN ngày 05/07/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(05/07/2022 9:40 SA)

Văn bản số 1619/SNNPTNT-CNTY ngày 13/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PNTT(13/05/2022 10:02 SA)

Công văn số 243/SNNPTNT-TCHC ngày 20/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(20/01/2022 9:57 SA)

Tin mới nhất

Công văn số 2208/SNNPTNT-CNTY ngày 13/06/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(13/06/2024 2:37 CH)

Công văn số 1981/SNNPTNT-CNTY ngày 30/5/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(31/05/2024 2:29 CH)

Công văn số 3884/SNNPTNT-PTNT ngày 23/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(23/10/2023 11:39 SA)

Công văn số 3661/SNNPTNT-CNTY ngày 02/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(06/10/2023 4:24 CH)

Công văn số 3401/SNNPTNT-TCHC ngày 20/90/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(20/09/2023 3:49 CH)