130 người đang online
°

Xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn thành lập HTX kiểu mới theo Luật HTX 2012

Đăng ngày 19 - 05 - 2023
Lượt xem: 159
100%

Thực hiện Kế hoạch vận động thành lập Hợp tác xã chăn nuôi, trồng trọt và triển khai sản phẩm OCOP năm 2023 trên địa bàn xã Nhơn Sơn. Sau thời gian chuẩn bị và được sự hỗ trợ tuyên truyền, tư vấn của Chi cục Phát triển nông thôn, tạo điều kiện của UBND xã Nhơn Sơn.

 

Ngày 18 tháng 5 năm 2023 tại Hội trường UBND xã Nhơn Sơn đã tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã Yến sào Nam Dương Ninh Thuận (tên gọi tắt: HTX – Yến sào Nam Dương). Ban đầu có 07 thành viên tự nguyện viết đơn và góp vốn xin gia nhập HTX.

Tổng số vốn góp ban đầu 01 tỷ đồng, mức vốn góp tối thiểu là 100 triệu đồng/thành viên. Ngành nghề hoạt động chủ yếu của HTX là thu mua yến thô, sơ chế chế biến sản phẩm từ tổ yến, cung cấp thiết bị nhà nuôi chim yến và cơ sở sơ chế chế biến tổ yến, tư vấn kỹ thuật xây dựng nhà nuôi chim yến và kỹ thuất nuôi chim yến.

Mục tiêu thành lập Hợp tác xã Yến sào Nam Dương Ninh Thuận nhằm để nhiều người tự nguyện cùng nhau góp vốn để phát triển bền vững, phục vụ lợi ích và nâng cao đời sống cho các thành viên, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

HTX Yến sào Nam Dương Ninh Thuận là HTX kiểu mới thứ 03 được thành lập theo Luật HTX tính từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn tỉnh và là HTX thứ 02 thành lập mới trên địa bàn xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn. Nâng tổng số HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến nay lên 93 HTX. Đạt 50% kế hoạch đề ra.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lễ công bố xã Hòa Sơn đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận cờ thi đua xuất sắc trong phong trào...(15/03/2025 3:55 CH)

Thông tin Tập huấn cho cán bộ, công chức quản lý cấp huyện, xã và các bên tham gia thực hiện 02...(12/05/2024 8:26 SA)

Xã Phước Thắng, huyện Bác Ái thành lập HTX kiểu mới theo Luật HTX 2012(24/04/2024 3:55 CH)

Lễ Phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025 tại huyện Thuận Nam(09/04/2024 2:13 CH)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 tại UBND xã Phước Bình, huyện Bác Ái(09/04/2024 2:06 CH)