79 người đang online
°

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Chương trình Phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã, quy trình thành lập Hợp tác xã mới cho bà con nông dân trên địa bàn xã Phước Vinh.

Đăng ngày 11 - 05 - 2023
Lượt xem: 23
100%

 

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Chương trình Phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2023. Ngày 11 tháng 5 năm 2023, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh đã phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Phước, UBND xã Phước Vinh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Chương trình Phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã, quy trình thành lập Hợp tác xã mới cho bà con nông dân trên địa bàn xã Phước Vinh. Tham dự Hội nghị có hơn 30 đại biểu tham dự.

Qua Hội nghị này giúp cho bà con nông dân hiểu rõ hơn vị trí, vai trò, đặc trưng của HTX kiểu mới là tổ chức các khâu dịch vụ hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ thành viên trong sản xuất và đời sống mà từng hộ không thực hiện được hoặc thực hiện được nhưng hiệu quả không cao, nhất là trong quá trình hợp tác liên kết tiêu thụ nông sản sản xuất tại địa phương. Từ đó giúp cho hộ nông dân ý thức, tự nguyện góp vốn, góp sức cùng tham gia xây dựng HTX kiểu mới nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho thành viên, góp phần thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Chương trình Phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã, quy trình...(26/05/2023 3:35 CH)

Xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn thành lập HTX kiểu mới theo Luật HTX 2012(19/05/2023 3:14 CH)

Xây dựng phương án phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022(23/06/2022 10:47 SA)

Xã tri Hải tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm...(01/04/2022 10:57 SA)

Tập huấn cán bộ nông thôn mới năm 2017(31/08/2017 12:50 CH)