65 người đang online
°

Công văn số 1866/SNNPTNT-QLCN ngày 01/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 01 - 06 - 2022
Lượt xem: 122
100%

Về việc lấy kiến ý dự thảo “Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số1195/QĐ- BNNPTNT ngày 04/4/2022 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn”.

 


1866_signed.pdf | KH-BNNPTNT trien khai de an nuoi bien.pdf | QĐ-BNNPTNT KH nuoi bien den 2030.pdf | DT Ke hoach nuôi biển (bổ sung).doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn số 3884/SNNPTNT-PTNT ngày 23/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(23/10/2023 11:39 SA)

Công văn số 3661/SNNPTNT-CNTY ngày 02/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(06/10/2023 4:24 CH)

Công văn số 3401/SNNPTNT-TCHC ngày 20/90/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(20/09/2023 3:49 CH)

Công văn số 3268/SNNPTNT-TCHC ngày 11/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(11/09/2023 3:45 CH)

Công văn số 3152/SNNPTNT-TCHC ngày 30/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT (30/08/2023 3:40 CH)