11 người đang online
°

Công văn số 1866/SNNPTNT-QLCN ngày 01/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 01 - 06 - 2022
Lượt xem: 29
100%

Về việc lấy kiến ý dự thảo “Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số1195/QĐ- BNNPTNT ngày 04/4/2022 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn”.

 


1866_signed.pdf | KH-BNNPTNT trien khai de an nuoi bien.pdf | QĐ-BNNPTNT KH nuoi bien den 2030.pdf | DT Ke hoach nuôi biển (bổ sung).doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn số 3412/SNNPTNT-CNTY ngày 20/09/2022 của Sở Nông nghệp và Phát triển nông thôn(20/09/2022 9:58 SA)

Công văn số 2697/SNNPTNT-PTNT ngày 01/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/08/2022 10:41 SA)

Công văn số 2688/SNNPTNT-PTNTngày 01/08/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/08/2022 10:36 SA)

Công văn số 2304/SNNPTNT-QLCN ngày 05/07/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(05/07/2022 9:40 SA)

Văn bản số 2245/SNNPTNT-NTM ngày 01/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/07/2022 10:31 SA)