45 người đang online
°

Công văn số 3884/SNNPTNT-PTNT ngày 23/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 23 - 10 - 2023
Lượt xem: 79
100%

V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới.

 


3884_signed.pdf | Cac du thao gui kem.rar

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn số 3661/SNNPTNT-CNTY ngày 02/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(06/10/2023 4:24 CH)

Công văn số 3401/SNNPTNT-TCHC ngày 20/90/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(20/09/2023 3:49 CH)

Công văn số 3268/SNNPTNT-TCHC ngày 11/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(11/09/2023 3:45 CH)

Công văn số 3152/SNNPTNT-TCHC ngày 30/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT (30/08/2023 3:40 CH)

Công văn số 1540/SNNPTNT-TCHC ngày 04/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(04/05/2023 7:45 SA)