78 người đang online
°

Logo và cách sử dụng nhận hiệu chứng nhận OCOP Ninh Thuận

Đăng ngày 14 - 07 - 2022
Lượt xem: 133
100%

 


1. Logova cach sudung NHCN OCOP.pdf

Tin liên quan

Cẩm nang OCOP Ninh Thuận(14/07/2022 3:50 CH)

Bản đồ mang NHCN OCOP Ninh Thuận(14/07/2022 3:12 CH)

Bộ tiêu chí OCOP(14/07/2022 2:59 CH)

Sử dụng địa danh Ninh Thuận để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận OCOP Ninh Thuận(14/07/2022 3:10 CH)

Tin mới nhất

Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP cấp tỉnh năm...(19/12/2022 4:32 CH)

Cẩm nang OCOP Ninh Thuận(14/07/2022 3:50 CH)

Bản đồ mang NHCN OCOP Ninh Thuận(14/07/2022 3:12 CH)

Bộ tiêu chí OCOP(14/07/2022 2:59 CH)

Sử dụng địa danh Ninh Thuận để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận OCOP Ninh Thuận(14/07/2022 3:10 CH)