30 người đang online
°

Bản đồ mang NHCN OCOP Ninh Thuận

Đăng ngày 14 - 07 - 2022
Lượt xem: 341
100%

 


5. Ban do mang NHCN OCOP Ninh Thuan.pdf

Tin liên quan

Cẩm nang OCOP Ninh Thuận(14/07/2022 3:50 CH)

Bộ tiêu chí OCOP(14/07/2022 2:59 CH)

Sử dụng địa danh Ninh Thuận để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận OCOP Ninh Thuận(14/07/2022 3:10 CH)

Logo và cách sử dụng nhận hiệu chứng nhận OCOP Ninh Thuận(14/07/2022 11:34 SA)

Tin mới nhất

Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP cấp tỉnh năm...(19/12/2022 4:32 CH)

Cẩm nang OCOP Ninh Thuận(14/07/2022 3:50 CH)

Bộ tiêu chí OCOP(14/07/2022 2:59 CH)

Sử dụng địa danh Ninh Thuận để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận OCOP Ninh Thuận(14/07/2022 3:10 CH)

Logo và cách sử dụng nhận hiệu chứng nhận OCOP Ninh Thuận(14/07/2022 11:34 SA)