40 người đang online
°

Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP cấp tỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 19 - 12 - 2022
Lượt xem: 260
100%

Thực hiện Kế hoạch số 1265/KH-UBND ngày 28/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ, kinh phí thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2022.

 

Ngày 19/12/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP cấp tỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại Hội trường Sở.

Hội nghị được tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 19 đến ngày 21/12/2022; tham gia Hội nghị gồm các thành viên thuộc Hội đồng cấp tỉnh và Tổ tư vấn giúp việc cho Hội đồng cấp tỉnh (theo Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Ninh Thuận); Chuyên gia tư vấn Tiến sĩ Ngô Thị Thu Trang và Tổ chuyên gia tư vấn thuộc Trung tâm Phát triển nông thôn – Saemaul Undong, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Nam, Bác Ái, Ninh Phước; Lãnh đạo một số đơn vị, phòng ban thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Chủ thể có sản phẩm dự thi đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP cấp tỉnh năm 2022.

Trên cơ sở kết quả đề nghị của cấp huyện và kết quả đánh giá của Tổ giúp việc Hội đồng, các thành viên Hội đồng OCOP tỉnh đã thảo luận, đánh giá và chấm điểm các sản phẩm theo đúng nhóm sản phẩm, biểu điểm độc lập, khách quan và đúng với chất lượng của sản phẩm, theo đúng quy định tại Quyết định 1048/QĐ-TTg và Quyết định số 781/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của Trung ương. 

Chính thức triển khai từ giữa năm 2019, Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) Ninh Thuận thu hút khá nhiều sản phẩm nổi bật của các địa phương trong tỉnh tham gia với mẫu mã đa dạng, đầu tư chuyên nghiệp, có chất lượng cao. Đồng thời, Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" đã mở ra cơ hội phát triển sản xuất, gia tăng giá trị của nhiều loại sản phẩm của địa phương. Nhiều vùng, địa phương đã phát huy các lợi thế theo nhóm sản phẩm để phát triển thành sản phẩm OCOP. Qua đó, tạo ra phong trào khởi nghiệp ở các địa phương, trong đó đã có nhiều HTX, doanh nghiệp tham gia./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cẩm nang OCOP Ninh Thuận(14/07/2022 3:50 CH)

Bản đồ mang NHCN OCOP Ninh Thuận(14/07/2022 3:12 CH)

Bộ tiêu chí OCOP(14/07/2022 2:59 CH)

Sử dụng địa danh Ninh Thuận để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận OCOP Ninh Thuận(14/07/2022 3:10 CH)

Logo và cách sử dụng nhận hiệu chứng nhận OCOP Ninh Thuận(14/07/2022 11:34 SA)