2 người đang online
°

Tiến độ nạo thi công nạo vét tại cảng cá Cà Ná

Đăng ngày 12 - 01 - 2022
Lượt xem: 122
100%

 

Căn cứ văn bản số 1086/UBND-KTTH ngày 08/3/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Nạo vét cảng cá Cà Ná, huyện Thuận Nam;

Văn bản số 2349/UBND-KTTH ngày 14/5/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Thống nhất hình thức tài trợ thực hiện một số nội dung công việc để lập hồ sơ thiết kế phục vụ nạo vét các cảng cá theo hình thức xã hội hoá;

            Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Phê duyệt Dự án đầu tư Nạo vét Cảng cá Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam;

            Quyết định số 87/QĐ-BQL ngày 02/11/2021 của Giám đốc Ban quản lý khai thác các cảng cá về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán dự án Nạo vét Cảng cá Cà Ná .

            Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Ninh Thuận, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Thuận Nam, BQL Khai thác các cảng cá Ninh Thuận. Đến nay công tác nạo vét đã triển khai, tiến độ thi công nạo vét đang tiến hành triển khai khoảng gần 50% khối lượng công việc. Nhờ đó các tổ chức, cá nhân trong và ngoài khu vực cảng rất vui mừng và phấn khởi. Đặc biệt các tàu thuyền của bà con ngư dân 02 xã Cà Ná và Phước Diêm rất thuận lợi trong việc ra, vào mua bán sản phẩm và neo đậu vũng đậu tàu, không làm ảnh hưởng đến tài sản của bà con ngư dân trong quá trình neo đậu và vận chuyển tránh việc cạn nước chậm trể thời gian đi khai thác của ngư dân, cũng như trong thời gian đến sẽ thu hút không nhỏ một lương tàu thuyền vãng lai công suất lớn vào mua bán sản phẩm tại Cảng cá Cà Ná.             

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án SACCR...(27/04/2022 2:04 CH)

Lễ khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Hoà, Huyện Bác Ái(23/02/2022 3:01 CH)

Công tác nạo vét đập Kía và Ma Rên trước mùa mưa lũ năm 2021(24/08/2021 2:37 CH)

Công tác kiểm tra hệ thống công trình cảng cá trước mùa mưa bão năm 2021(17/08/2021 2:36 CH)

Thi công đường ống thu gom nước thải trên trục đường d3 tại cảng cá Cà Ná mở rộng(29/06/2021 2:30 CH)