68 người đang online
°

Báo cáo kết quả thực hiện tháng 8, nhiệm vụ và công tác triển khai tháng 9 năm 2020 của Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đăng ngày 18 - 08 - 2020
Lượt xem: 130
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo số 627/BC-SNNPTNT ngày 26/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(26/09/2023 3:16 CH)

Báo cáo số 377/BC-SNNPTNT ngày 12/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(12/06/2023 2:22 CH)

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối...(14/06/2021 2:32 CH)

Kết quả thực hiện tháng 5, nhiệm vụ triển khai tháng 6 năm 2021 của Ngành nông nghiệp và Phát...(18/05/2021 2:32 CH)

Kết quả thực hiện tháng 4, nhiệm vụ triển khai tháng 5 năm 2021 của Ngành nông nghiệp và Phát...(16/04/2021 2:32 CH)