5 người đang online
°

Kết quả thực hiện tháng 5, nhiệm vụ triển khai tháng 6 năm 2021 của Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đăng ngày 18 - 05 - 2021
Lượt xem: 151
100%

 

Nội dumg xem file đính kèm: Bao cao 340(18.05.2021_10h20p58)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối...(14/06/2021 2:32 CH)

Kết quả thực hiện tháng 4, nhiệm vụ triển khai tháng 5 năm 2021 của Ngành nông nghiệp và Phát...(16/04/2021 2:32 CH)

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện quý I năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 của...(12/03/2021 2:32 CH)

Kết quả thực hiện tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2021 của Ngành Nông nghiệp(19/02/2021 2:32 CH)

Kết quả thực hiện tháng 1, nhiệm vụ triển khai tháng 2 năm 2021 của Ngành Nông nghiệp(18/01/2021 2:32 CH)