29 người đang online
°

Quyết định số 341a/QĐ-SNNPTNT ngày 16/8/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 16 - 08 - 2023
Lượt xem: 41
100%

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 


341a_QD_SNNPTNT.pdf

Tin liên quan

Quyết đinh số 547/QĐ-SNNPTNT ngày 19/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(19/12/2023 4:03 CH)

Quyết đinh số 469a/QĐ-SNNPTNT ngày 14/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(14/11/2023 4:00 CH)

Quyết định số 301a/QĐ-SNNPTNT ngày 29/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(29/06/2023 2:08 CH)

Quyết định số 48a/QĐ-SNNPTNT ngày 21/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(21/02/2023 2:34 CH)

Quyết định số 412/QĐ-SNNPTNT ngày 14/10/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(14/10/2022 3:45 CH)

Tin mới nhất

Quyết đinh số 547/QĐ-SNNPTNT ngày 19/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(19/12/2023 4:03 CH)

Quyết đinh số 469a/QĐ-SNNPTNT ngày 14/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(14/11/2023 4:00 CH)

Quyết đinh số 438/QĐ-SNNPTNT ngày 17/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(17/10/2023 4:08 CH)

Quyết định số 378/QĐ-SNNPTNT ngày 05/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(06/09/2023 2:21 CH)

Quyết định số 322a/QĐ-SNNPTNT ngày 21/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(21/07/2023 2:03 CH)