16 người đang online
°

Quyết định số 412/QĐ-SNNPTNT ngày 14/10/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 14 - 10 - 2022
Lượt xem: 75
100%

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 


412_QD_signed.pdf | Biểu số 3(14.10.2022_17h17p26)_signed.pdf

Tin liên quan

Quyết đinh số 547/QĐ-SNNPTNT ngày 19/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(19/12/2023 4:03 CH)

Quyết đinh số 469a/QĐ-SNNPTNT ngày 14/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(14/11/2023 4:00 CH)

Quyết định số 341a/QĐ-SNNPTNT ngày 16/8/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(16/08/2023 2:00 CH)

Quyết định số 301a/QĐ-SNNPTNT ngày 29/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(29/06/2023 2:08 CH)

Quyết định số 48a/QĐ-SNNPTNT ngày 21/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(21/02/2023 2:34 CH)

Tin mới nhất

Quyết đinh số 547/QĐ-SNNPTNT ngày 19/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(19/12/2023 4:03 CH)

Quyết đinh số 469a/QĐ-SNNPTNT ngày 14/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(14/11/2023 4:00 CH)

Quyết đinh số 438/QĐ-SNNPTNT ngày 17/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(17/10/2023 4:08 CH)

Quyết định số 378/QĐ-SNNPTNT ngày 05/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(06/09/2023 2:21 CH)

Quyết định số 341a/QĐ-SNNPTNT ngày 16/8/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(16/08/2023 2:00 CH)