3 người đang online
°

Kế hoạch 105/KH-SNNPTN ngày 24/07/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 24 - 07 - 2023
Lượt xem: 51
100%

Triển khai các giải pháp nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS của tỉnh trong năm 2023

 


105_KH_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 16/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh(06/09/2023 2:34 CH)

Báo cáo số 552/BC-SNNPTNT ngày 28/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/08/2023 3:01 CH)

Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 24/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh (24/08/2023 2:30 CH)

Công văn số 2823/SNNPTNT-TCHC ngày 07/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(07/08/2023 3:06 CH)

Kế hoạch 107/KH-SNNPTNT ngày 26/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(26/07/2023 1:55 CH)