109 người đang online
°

Báo cáo số 361/BC-SNNPTNTngày 07/06/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 07 - 06 - 2023
Lượt xem: 50
100%

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

 


361_BC_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 16/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh(06/09/2023 2:34 CH)

Báo cáo số 552/BC-SNNPTNT ngày 28/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/08/2023 3:01 CH)

Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 24/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh (24/08/2023 2:30 CH)

Công văn số 2823/SNNPTNT-TCHC ngày 07/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(07/08/2023 3:06 CH)

Kế hoạch 107/KH-SNNPTNT ngày 26/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(26/07/2023 1:55 CH)