30 người đang online
°

Quyết định số 322/QĐ-SNNPTNT ngày 16/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 05 - 07 - 2024
Lượt xem: 21
100%

Về việc ban hành Quy chế thực hiện công tác Văn thư, Lưu trữ

 


322_QD_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch số 17/KH-SNNPTNT ngày 18/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT (20/03/2024 4:31 CH)

Kế hoạch số 13/KH-SNNPTNT ngày 10/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(20/03/2024 4:29 CH)

Kế hoạch số 31/KH-SNNPTNT ngày 30/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(30/01/2024 4:37 CH)

Kế hoạch số 18/KH-SNNPTNT ngày 18/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(18/01/2024 4:34 CH)

Kế hoạch số 05/KH-SNNPTNT ngày 04/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(04/01/2024 4:26 CH)