66 người đang online
°

Giám sát sau tiêm phòng vắc xin Lở mồm Long móng trên đàn trâu, bò trên địa bàn năm 2023

Đăng ngày 13 - 09 - 2023
Lượt xem: 122
100%

Để đánh giá đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng vắc xin đối với bệnh Lở mồm Long móng (LMLM) trên đàn trâu, bò thuộc vùng khống chế và vùng đệm thuộc chương trình quốc gia phòng chống bệnh Lở mồm Long móng thực hiện theo kế hoạch số 68/KH-SNNPTNT ngày 06/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch số 221/KH-CCCNTY ngày 01/8/2023 về việc lấy mẫu và gửi mẫu giám sát sau tiêm phòng vắc xin Lở mồm Long móng năm 2023.

 

Thực hiện theo kế hoạch trên, việc lấy mẫu giám sát được thực hiện trong tháng 10/8/2023 đến 15/8/2023. Trên cở sở đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện và nhân viên thú y các xã triển khai thực hiện lấy mẫu đới với các hộ chăn nuôi bò được tiêm phòng vắc xin đối với bệnh LMLM để giám sát sau tiêm phòng tại địa bàn 02 huyện: Thuận Ninh Sơn và Thuận Bắc.

          Đàn trâu, bò được chọn ngẫu nhiên trong đàn được tiêm phòng để lấy mẫu huyết thanh đánh giá đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng; mẫu huyết thanh được lấy sau khi kết thúc tiêm phòng mũi cuối cùng từ 04 tuần trở lên nhưng không quá 03 tháng kể từ ngày tiêm phòng sẽ được lấy mẫu giám sát với tần suất 01 lần/năm. Tại mỗi huyện sẽ lựa chọn các xã có bò được tiêm vắc xin LMLM và tổ chức lấy 60 mẫu huyết thanh bò (60 mẫu/02 huyện) sau khi tiêm vắc xin LMLM theo quy định để đánh giá tỷ lệ bảo hộ.

Đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã hoàn tất việc lấy mẫu giám sát theo kế hoạch. Các mẫu (60 mẫu) giám sát đã được xét nghiệm theo quy trình, quy chuẩn xét nghiệm, với kết quả bảo hộ: 78,3% tỷ lệ có kháng thể đạt bảo hộ sau tiêm phòng đối với bệnh LMLM. Cụ thể: Số mẫu có kháng thể virút LMLM týp O đạt tỉ lệ 76,6% (46/60 mẫu) và týp A đạt tỷ lệ là 80% (48/60 mẫu. Đây là Kết quả có sự bảo hộ miễn dịch tương đối cao đối với gia súc được tiêm phòng vắc xin LMLM. Từ kết quả trên, cho thấy trong năm 2023, công tác tổ chức thực hiện tiêm phòng bệnh LMLM trên trâu bò đạt hiệu quả cao trong việc phòng chống bệnh LMLM đối với trâu, bò trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tổ chức triển khai Hội thảo kiểm toán có sự tham gia về Hỗ trợ vật tư Nông nghiệp tại xã Phước...(05/07/2024 2:48 CH)

Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh dịch bệnh...(28/06/2024 4:05 CH)

Nắng hạn kéo dài và trăn trở của người nông dân trồng mía, mì tại Ninh Thuận(07/06/2024 3:04 CH)

Tập huấn kỹ thuật thâm canh cây lúa theo hướng hữu cơ(31/05/2024 2:23 CH)

Tổ chức hội nghị tập huấn tiên phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024(14/05/2024 1:58 CH)