890 người đang online
°

Triển khai tập huấn ứng dụng phần mềm Quản lý công tác Chăn nuôi và Thú y

Đăng ngày 07 - 09 - 2023
Lượt xem: 46
100%

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-SNNPTN ngày 09/12/2022 Kế hoạch chuyển đổi số Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023. Ngày 7/9/2023, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận tiến hành phối hợp với Công ty phần mềm Ninh Thuận triển khai tập huấn ứng dụng phần mềm trên cơ sở nâng cấp phần mềm công tác đăng ký và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn và bổ sung phần mềm nội dung quản lý trong công tác chăn nuôi, giám sát dịch bệnh động vật đem lại hiệu quả.

 

Tham dự buổi tập huấn có sự quan tâm Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (chủ trì) và cùng với các phòng chuyên môn, Trạm Chăn nuôi và Thú y 07 huyện, thành phố trực thuộc Chi cục và đại diện phòng Nông nghiệp và PTNT 07 huyện, phòng Kinh tế tp.Phan Rang - Tháp Chàm.

            Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận thì trước đây đối với Công tác quản lý tình hình chăn nuôi tại các nông hộ, trang trại chăn nuôi, cơ sở kinh doanh giống vật nuôi, cơ sở ấp nở… trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đều thông qua nhân viên tại các Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thành phố trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận tiến hành điều tra thu thập, ghi chép vào sổ sách, tổng hợp và báo cáo định kỳ hay đột xuất gửi về Phòng chuyên môn của Chi cục để tổng hợp và để quản lý về tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc quản lý này làm tốn thời gian, công sức của các nhân viên thú y, mà đôi khi gây nhầm lẫn, thất lạc, mất thời gian tìm kiếm, không chính xác và thông tin báo cáo chưa kịp thời đã ảnh hướng đến công tác đánh giá, dự báo, cảnh báo phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ngoài ra, trong các công tác quy hoạch phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật, công tác dự báo và khoanh vùng kiểm soát dịch bệnh gia súc, gia cầm và các chính sách hỗ trợ chăn nuôi, tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi chưa kịp thời, chưa bao quát hết kịp thời các đối tượng chăn nuôi.

Do vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tình hình chăn nuôi tại các nông hộ, trang trại chăn nuôi, cơ sở kinh doanh giống vật nuôi, cơ sở ấp nở... trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận là hết sức cần thiết và phù hợp với định hướng chuyển đổi số Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào quản lý phát triển chăn nuôi sẽ tạo nhiều tín hiệu tích cực vì việc ứng dụng công nghệ thông tin thì các thông tin về số lượng các hộ nuôi, trang trại chăn nuôi hay cơ sở kinh doanh giống vật nuôi, cơ sở ấp nở… trên địa bàn cấp xã, cấp huyện đều được cập nhật và được lưu trên hệ thống để Chi cục Chăn nuôi và Thú y từ đó có thể cập nhật số liệu toàn tỉnh để báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Ninh Thuận, Cục Chăn nuôi, Bộ NN-PTNT và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tại buổi tập huấn ông Huỳnh Minh Khánh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chăn nuôi ở Ninh Thuận sẽ đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý nhà nước. Mục đích là nhằm giúp cập nhật số liệu chăn nuôi chính xác và hỗ trợ tốt cho công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, khoanh vùng và kiểm soát dịch bệnh được thuận lợi hơn. Từ đó, Cơ quan quản lý thông tin kịp thời thông báo, khuyến cáo cho các địa phương và từng cá nhân, cơ sở, doanh nghiệp chăn nuôi ở trong tỉnh, đồng thời có ý nghĩa trong quản lý thú y nếu có các trường hợp xảy ra tình hình bệnh như: Dịch tả heo Châu Phi, dịch cúm gia cầm, bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò… luôn tìm ẩn nguy cơ khó lường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người chăn nuôi.

Qua buổi tập huấn các nhân viên phòng, Trạm Chăn nuôi và Thú y 07 huyện, thành phố được hướng dẫn sử dụng và thường xuyên cập nhật trên hệ thống phần mềm khi có sự thay đổi tình hình chăn nuôi tại địa bàn quản lý (tăng đàn, phát sinh nuôi mới hoặc giảm đàn, nghỉ nuôi…). Việc ứng dụng phần mềm vào quản lý chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sẽ đã tạo bước chuyển biến mới mới trong công tác quản lý chăn nuôi, góp phần kiểm soát dịch bệnh đàn vật nuôi tại địa phương, tạo thuận lợi trong việc truy cập dữ liệu lịch sử chăn nuôi và lịch sử diễn biến dịch bệnh để giúp cơ quan quản lý chủ động phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Quản lý chăn nuôi tốt, giúp người chăn nuôi hạn chế được dịch bệnh trên vật nuôi, có thể dự báo được sản lượng, truy xuất được nguồn gốc và định hướng thị trường cho từng loại sản phẩm.

Trong thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận sẽ tiếp tục hoàn thiện phần mềm hoàn thiện hơn nữa để đảm bảo hiệu quả việc cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm vào phần mềm sẽ giúp địa phương quản lý tốt công tác chăn nuôi, và kịp thời hỗ trợ người dân trong việc kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi. Đồng thời, là nơi lưu giữ các cơ sở dữ liệu chăn nuôi để cập nhật nhanh chóng việc cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhằm tiếp tục để phát triển chăn nuôi và đồng thời góp phần để phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm động vật trên địa bàn tỉnh./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tài liệu thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu(26/06/2023 1:37 CH)

Công văn số 1083/STTTT-CN ngày 08/05/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông (08/05/2023 8:27 SA)

Triển khai sử dụng thiết bị bay flycam trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bản tỉnh.(08/05/2023 1:49 CH)

Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt – Sông Trâu đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số...(01/03/2023 3:39 CH)

Quyết định số 44/QĐ-SNNPTNT ngày 09/02//2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(10/02/2023 3:03 CH)