163 người đang online
°

Tăng cường các giải pháp ngăn chặn săn bắt chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến

Đăng ngày 02 - 08 - 2023
Lượt xem: 109
100%

Thực hiện Công điện số 595/CĐ-TTg ngày 30/6/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến; Công văn số 2694/UBND-KTTH ngày 21/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận V/v tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến.

 

Để chủ động ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại số 595/CĐ-TTg ngày 30/6/2023 và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2694/UBND-KTTH ngày 21/7/2023. Ngày 26 tháng 7 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 2678/SNNPTNT-CNTY về việc tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến, theo đó nội dung Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả. Trong đó tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Phối hợp với phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc huyện, UBND các xã, phường thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

+ Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng săn bắt chim yến trái phép; hướng dẫn, kiểm tra việc kê khai cơ sở nuôi yến, đăng ký mã số cơ sở nuôi yến theo đúng quy định của pháp luật về chăn nuôi để phục vụ công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Thực hiện phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh trên gia cầm; triển khai xây dựng các cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh lây lan sang đàn chim yến; tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, thu hoạch, vận chuyển và chế biến các sản phẩm tổ yến tại địa phương.

+ Tham mưu đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh, quản lý nuôi chim yến, bảo đảm yêu cầu truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu các sản phẩm từ tổ yến và tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ tham mưu thành lập Hiệp hội Yến Ninh Thuận.

- Chi cục Kiểm lâm:

Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi săn bắt chim yến trái phép; săn, bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư, đặc biệt vào mùa chim di cư (từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau)./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sở Nông nghiệp và PTNT về lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo,...(12/09/2023 5:05 CH)

Cụm thi đua số 1 - Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thao chào mừng chào mừng kỷ niệm 75 năm...(29/08/2023 3:06 CH)

Tập huấn “Kỹ thuật cải tạo vườn và chăm sóc cây ăn trái”(11/08/2023 4:18 CH)

Hội nghị tập huấn các cơ sở xây dựng an toàn dịch bệnh động vật(17/07/2023 2:59 CH)

Cấy kiệu trên vùng đất nghèo huyện Bác Ái(12/07/2023 2:37 CH)