95 người đang online
°

Kết quả tập huấn phát triển nguồn nhân lực về sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 21 - 03 - 2023
Lượt xem: 13
100%

Ngày 21/3/2023 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã có Kế hoạch số 36/KH-TTBVTV về việc triển khai tập huấn phát triển nguồn nhân lực về sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh.

 

Nhằm phát triển nền nông nghiệp sạch, đặc biệt là phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thay đổi hình thức canh tác nông nghiệp tránh hoặc loại bỏ phần lớn việc sử dụng phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu, các chất điều tiết tăng trưởng của cây trồng. Nông nghiệp hữu cơ chính là giải pháp lớn để hướng tới nền sản xuất nông nghiệp sạch. Đồng thời, mở rộng quy mô sản xuất gắn với tăng hiệu quả sản xuất, tăng năng suất, nâng cao thu nhập, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích; nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện được 9 lớp/405 lượt người tham dự. Qua các buổi tập huấn, đã giúp người nông dân nắm được được những kiến thức cơ bản về hệ thống văn bản pháp luật, khái niệm cơ bản về nông nghiệp hữu cơ; các yêu cầu của trồng trọt hữu cơ; cách sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả nhằm từng bước sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Gương điển hình vươn lên làm giàu nhờ trồng bưởi da xanh gắn với du lịch sinh thái nhà vườn tại...(25/09/2023 4:12 CH)

Cấp phát máy bơm, giống và vật tư phân bón cho các hộ dân huyện Thuận Bắc(18/09/2023 4:22 CH)

Hội thảo đầu bờ mô hình mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ áp dụng quy trình "1 phải 5 giảm"...(17/09/2023 4:16 CH)

Trung tâm khuyến nông tập huấn 2 lớp TOT – Nghiệp vụ khuyến nông và kỹ thuật nuôi cá bớp trong...(14/09/2023 4:06 CH)

Giám sát sau tiêm phòng vắc xin Lở mồm Long móng trên đàn trâu, bò trên địa bàn năm 2023(13/09/2023 3:37 CH)