856 người đang online
°

Hội nghị tập huấn tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023

Đăng ngày 25 - 05 - 2023
Lượt xem: 65
100%

Ngày 25/5/2023, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức Hội nghị tập huấn tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 1/2023, với thành phần tham dự, gồm: Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng Nông nghiệp, Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y 07 huyện, thành phố, Ban Nông nghiệp các xã (phụ trách Thú y), một số hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm tại một số địa phương.

 

Tiếp tục quá triệt tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm, bệnh Dại theo đúng quy định của Luật thú y, Luật phòng, chống bệnh truyển nhiễm, các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2023, nhất là Chỉ thị số 11/CT-TTg  ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch số 672/KH-UBND ngày 22/2/2022 Phòng chống, bệnh Dại giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh, Văn bản số 794/UBND-KTTH ngày 07/3/2023 V/v tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 1864/UBND-KTTH ngày 12/5/2023 và của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1693/SNNPTNT-CNTY ngày 15/5/2023 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 68/KH-SNNPTNT ngày 06/4/2023 tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1/2023.

Tại Hội nghị, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã báo cáo sơ lược về tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm của cả nước nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Tuyện truyền triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, đặc biệt là phòng chống bệnh dại tại các văn bản nói trên  (Chỉ thị số 11/CT-TTg  ngày 21/4/2023; Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tường Chính phủ,…); Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch số 672/KH-UBND ngày 22/2/2022, Văn bản số 794/UBND-KTTH ngày 07/3/2023 V/v tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 1864/UBND-KTTH ngày 12/5/2023 và của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1693/SNNPTNT-CNTY ngày 15/5/2023 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh) đến Ban nông nghiệp (thú y cơ sở) các xã. Đồng thời, triển khai Kế hoạch số 68/KH-SNNPTNT ngày 06/4/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1/2023 trên địa bàn tỉnh. Căn cứ tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có đến tháng 3/2023 của các huyện, thành phố, chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin cho từng loại bệnh gia súc, gia cầm đạt 80% tổng đàn 70% tổng đàn chó mèo nuôi  trên địa bàn tỉnh.

            Theo đó, 07 huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai công tác tiêm phòng tại các địa phương theo Kế hoạch số 68/KH-SNNPTNT ngày 09/4/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT.Tính đến ngày 24/5/2023, tiến độ tiêm phòng như sau:

- Đàn trâu, bò: Tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng đạt tỷ lệ 29,24% Kế hoạch (25.440con/87.000 con); LMLM (19.700 con/87.00con (22,64%) KH; VDNC đạt 3,17% KH

- Đàn heo: Dịch tả đạt 78,94% KH (100.333con/127.300 con), Tụ huyết trùng đạt 57,48% KH; vắc xin LMLM đạt 69,62 % kế hoạch; khuyến khích các hộ chăn nuôi, trang trại chủ động mua vắc xin Tai xanh (các loại vắc xin Tai xanh heo được phép lưu hành tại Việt Nam) và vắc xin Phó thương hàn để phòng bệnh cho đàn heo nuôi.

- Đàn dê, cừu: Khuyến khích người chăn nuôi chủ động mua vắc xin Tụ huyết trùng, LMLM tiêm phòng cho đàn dê, cừu nuôi, tiến độ tiêm phòng đạt 34,28% kế hoạch (59.070con/172.300con /216.065con tổng đàn).

- Đàn gia cầm: Tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm (thể độc lực cao), khuyến cáo sử dụng vắc xin Navet- fluvac 2 để phòng bệnh Cúm gia cầm cho cả vi rút Cúm A/H5N1và vi rút CúmA/H5N6 và A/H5N8 gây ra; tiến độ tiêm phòng trên đàn gà đạt 21,81% KH kế hoạch (207.420 con/ 951.200con) và trên đàn vịt đạt 92,36% KH (402.500 con/ 435.800 con KH); tiêm phòng vắc xin Niu cát xơn trên đàn gà 92,36 %KH ; tiêm phòng vắc xin Dịch tả trên đàn vịt đạt 51,15% KH; ngoài ra, khuyến khích các hộ nuôi gia cầm tiêm phòng các loại bệnh như Tụ huyết trùng (gà, vịt), Gumboro (gà), Đậu gà,…

- Tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo: Phấn đấu trên 70% đàn chó, mèo, tiến độ tiêm phòng đạt 17,27 % KH (5.404 con/31.300 con/44.793 con tổng đàn)

Qua Hội nghị các đại biểu tham dự hội nghị rất đồng tình, nhất trí cao với báo cáo về tình hình phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, báo cáo kết quả tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2022 và triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt 1/2023 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Các địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo quản lý công tác chăn nuôi, giám sát tình hình dịch bệnh động vật và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng gia súc, gia cầm theo Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn quản lý.

Bế mạc hội nghị đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cảm ơn toàn thể đại biểu tham dự cùng đồng hành với Chi cục trong công tác chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh vật nuôi tại tỉnh nhà./. 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sở Nông nghiệp và PTNT về lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo,...(12/09/2023 5:05 CH)

Cụm thi đua số 1 - Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thao chào mừng chào mừng kỷ niệm 75 năm...(29/08/2023 3:06 CH)

Tập huấn “Kỹ thuật cải tạo vườn và chăm sóc cây ăn trái”(11/08/2023 4:18 CH)

Tăng cường các giải pháp ngăn chặn săn bắt chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến(02/08/2023 3:40 CH)

Hội nghị tập huấn các cơ sở xây dựng an toàn dịch bệnh động vật(17/07/2023 2:59 CH)