96 người đang online
°

Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn hạn tháng 03 năm 2023

Đăng ngày 06 - 03 - 2023
Lượt xem: 104
100%

Tiếp nhận thông tin từ Viện nghiên cứu hải sản, Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin dự báo ngư trường khai thác tháng 03/2023 cho các nghề khai thác cá ngừ văn đến các cơ quan liên quan, bà con ngư dân tham gia khai thác hải sản tại các ngư trường khai thác ở vùng biển Trung Bộ, giữa biển đông.

 

Vùng biển Trung bộ và giữa biển đông:

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

Khu vực có vĩ độ bắc từ 12000’ - 12030’N, kinh độ đông từ 113030’E - 115000’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 12030’ - 13030’N, kinh độ đông từ 114000’E - 115000’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/km lưới)

Khu vực có vĩ độ bắc từ 14030’ - 15000’N, kinh độ đông từ 111000’E - 112000’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 14000’ - 14030’N, kinh độ đông từ 111000’E - 113030’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 13030’ - 14000’N, kinh độ đông từ 111000’E - 114030’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 12030’ - 13030’N, kinh độ đông từ 111000’E - 114000’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 12000’ - 12030’N, kinh độ đông từ 111000’E - 112000’E.

Đề nghị các tàu cá không vi phạm vùng biển khai thác theo quy định của Luật thủy sản 2017, không vi phạm lãnh hải của nước bạn khi tham gia khai thác thủy sản.

Để nắm bắt thêm thông tin về ngư trường, ngư dân có thể tìm hiểu thêm trên Website của Tổng cục Thủy sản: http:/www.fistenet.gov.vn, website của Viện nghiên cứu Hải sản: http:/www.rimf.org.vn ; Đài thông tin duyên hải thông qua các tần  số 7906 KHz và 8294KHz, thời gian phát sóng vào lúc 7h05 phút, 9h05 phút và 12h05 phút hàng ngày

Tin liên quan

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 9 năm 2023(12/09/2023 4:54 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Vây hạn tháng 5 năm 2023(08/05/2023 2:04 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới vây hạn tháng 01 năm 2023(02/01/2023 9:53 SA)

Dự dòng chảy tầng mặt từ 01 – 07/11/2022(08/11/2022 4:19 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới rê hạn tháng 09 năm 2022(09/09/2022 2:39 CH)

Tin mới nhất

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 9 năm 2023(12/09/2023 4:54 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 9 năm 2023(12/09/2023 5:00 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Vây hạn tháng 8 năm 2023(02/08/2023 4:05 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 8 năm 2023(02/08/2023 4:01 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 8 năm 2023(02/08/2023 3:57 CH)