18 người đang online
°

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 10 năm 2023

Đăng ngày 02 - 10 - 2023
Lượt xem: 51
100%

Tiếp nhận thông tin của Viện nghiên cứu hải sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin dự báo ngư trường khai thác tháng 10/2023 cho nghề lưới Rê đến các cơ quan liên quan, bà con ngư dân tham gia khai thác hải sản tại các ngư trường khai thác:

 

1. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận

Năng suất khai thác trung bình (20-70 kg/km lưới):

Khu vực có vĩ độ bắc từ 12°00’N - 13°30’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 111°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°30’N - 12°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 111°30’E.

2. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°00’N - 11°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 111°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°30’N - 11°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°00’N - 10°30’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 109°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°30’N - 10°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N - 09°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 107°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N - 09°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°30’E.

3. Vùng biển giữa biển Đông

Năng suất khai thác trung bình (20-70 kg/km lưới):

Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°00’N - 12°30’N, kinh độ đông từ 111°30’E - 112°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°00’N - 11°30’N, kinh độ đông từ 112°30’E - 114°00’E.

4. Vùng biển nam biển Đông

 Khu vực có khả năng khai thác: Không xuất hiện

5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang

Năng suất khai thác trung bình (20-70 kg/km lưới):

Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N - 09°00’N, kinh độ đông từ 103°00’E - 104°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N - 08°30’N, kinh độ đông từ 103°00’E - 104°30’E.

Đề nghị các chủ tàu cá, thuyền trưởng các tàu cá hoạt động khai thác thuỷ sản đúng vùng biển theo quy định của Luật Thủy sản 2017, không vượt ranh giới trên biển khi tham gia khai thác thủy sản.

Để nắm bắt thêm thông tin về ngư trường, bà con ngư dân có thể tìm hiểu thêm trên Website của Cục Thủy sản: http:/www.tongcucthuysan.gov.vn, website của Viện nghiên cứu Hải sản: http:/www.rimf.org.vn; Đài thông tin duyên hải thông qua các tần  số 7906 KHz và 8294KHz, thời gian phát sóng vào lúc 7h05 phút, 9h05 phút và 12h05 phút hàng ngày.

Tin liên quan

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Vây hạn tháng 10 năm 2023(02/10/2023 3:40 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 9 năm 2023(12/09/2023 4:54 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Vây hạn tháng 5 năm 2023(08/05/2023 2:04 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn hạn tháng 03 năm 2023 (06/03/2023 2:41 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới vây hạn tháng 01 năm 2023(02/01/2023 9:53 SA)

Tin mới nhất

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Vây hạn tháng 10 năm 2023(02/10/2023 3:40 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 10 năm 2023(02/10/2023 3:51 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 9 năm 2023(12/09/2023 4:54 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 9 năm 2023(12/09/2023 5:00 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Vây hạn tháng 8 năm 2023(02/08/2023 4:05 CH)