69 người đang online
°

Dự dòng chảy tầng mặt từ 01 – 07/02/2023

Đăng ngày 02 - 02 - 2023
Lượt xem: 76
100%

Mùa vụ: Vụ Bắc | Năm dự báo: 2023 | Tháng dự báo: 02/2023

 

Tiếp nhận thông tin của Viện nghiên cứu hải sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tin dự báo "Trường dòng chảy tầng mặt" từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận tại khu vực ven bờ trong khoản 0,1 m/s đến 0,2 m/s. Trong đó dòng chảy lớn nhất vào khoản 0,9 m/s - 1,1 m/s tập trung tại vùng lộng khu vực biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và vùng khơi khu vực biển từ Bình Thuận – Vũng Tàu

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 02 năm 2024(03/02/2024 11:49 SA)

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 02 năm 2024(03/02/2024 11:43 SA)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Vây hạn tháng 02 năm 2024(03/02/2024 11:37 SA)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Vây hạn tháng 01 năm 2024(05/01/2024 4:35 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 01 năm 2024(05/01/2024 4:38 CH)