474 người đang online
°

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm

Đăng ngày 10 - 02 - 2023
Lượt xem: 215
100%

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

 

Thực hiện văn bản số 185/UBND-KTTH ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Để tổ chức triển khai hiệu quả, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2023. Ngày 31 tháng 01 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 258/SNNPTNT-CNTY về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Trong đó tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

- Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm việc vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.

- Sở Y tế chỉ đạo tăng cường giám sát phát hiện sớm những trường hợp nhiễm, nghỉ nhiễm các loại bệnh lây từ động vật sang người, bệnh truyền qua thực phẩm có nguồn gốc động vật, chủ động giám sát tại cộng đồng; phát hiện sớm trường hợp mắc trên người, cách ly, khoanh vùng xử lý triệt để, không để dịch bệnh lây lan; sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, thông tin, tuyên truyền cho người dân việc kinh doanh, giết mổ động vật bảo đảm an toàn địch bệnh, an toàn thực phẩm.

- Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí cho các Sở, ngành, đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở giết mổ, các hồ sơ thủ tục về môi trường theo quy định và xây dựng các công trình xử lý chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy định.

- Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về kiểm soát giết mổ động vật làm lây lan dịch bệnh, gây mất an toàn thực phẩm.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

 + Chỉ đạo, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở, dây truyền giết mổ động vật theo hướng hiện đại; xây dựng kế hoạch nâng cấp các cơ sở giết mổ được sắp xếp trong mạng lưới cơ sở giết mổ động vật đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm.

+ Chỉ đạo các phòng, ban, ngành có liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai rà soát, sắp xếp, xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung theo quy định của Luật Thú y, Luật quy hoạch, các quy định an toàn thực phẩm trên địa bàn, bảo đảm tất cả các cơ sở giết mổ đều phải thực hiện nghiêm việc kiểm soát thú y, không để lây lan dịch bệnh, bảo đảm môi trường và an toàn thực phẩm.

+ Xây dựng lộ trình các cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ vào cơ sở giết mổ tập trung có kiểm soát của chính quyền địa phương và của cơ quan thú y, có giải pháp quyết liệt để quản lý, kiểm tra việc thực hiện; kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật đối với cơ sở giết mổ không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

+ Hằng năm, xây dựng và triển khai các chương trình giám sát, kế hoạch phối hợp kiểm tra các cơ sở giết mổ đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện di dời, đình chỉ hoạt động của các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm vào các cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở giết mổ đảm bảo an toàn thực phẩm đã được cấp có thẩm quyền kiểm tra đánh giá, thẩm định.

- Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

 + Phối hợp các đơn vị liên quan, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhà nước, luật chuyên ngành, pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, an toàn thực phẩm; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, người kinh doanh, giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất về thú y, an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ động vật; giải quyết kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm; xử lý theo thẩm quyền hoặc xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm trong kiểm soát giết mổ, an toàn thực phầm theo quy định; tăng cường kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện công tác quản lý kiểm soát giết mổ và quy trình kiểm soát giết mổ của nhân viên thú y được giao nhiệm vụ tại cơ sở giết mổ.

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ 4.0 trong công tác kiểm dịch động vật, quản lý kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật; xây dựng và sớm đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm trực tuyến để quản lý cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm

Tin liên quan

Tin mới nhất

Gương điển hình vươn lên làm giàu nhờ trồng bưởi da xanh gắn với du lịch sinh thái nhà vườn tại...(25/09/2023 4:12 CH)

Cấp phát máy bơm, giống và vật tư phân bón cho các hộ dân huyện Thuận Bắc(18/09/2023 4:22 CH)

Hội thảo đầu bờ mô hình mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ áp dụng quy trình "1 phải 5 giảm"...(17/09/2023 4:16 CH)

Trung tâm khuyến nông tập huấn 2 lớp TOT – Nghiệp vụ khuyến nông và kỹ thuật nuôi cá bớp trong...(14/09/2023 4:06 CH)

Giám sát sau tiêm phòng vắc xin Lở mồm Long móng trên đàn trâu, bò trên địa bàn năm 2023(13/09/2023 3:37 CH)