29 người đang online
°

Dự dòng chảy tầng mặt từ 01 – 07/11/2022

Đăng ngày 08 - 11 - 2022
Lượt xem: 102
100%

Mùa vụ: Vụ Bắc | Năm dự báo: 2022 | Tháng dự báo: 11/2022

 

Tiếp nhận thông tin của Viện nghiên cứu hải sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tin dự báo "Trường dòng chảy tầng mặt" từ Quảng ngãi đến Vũng Tàu tại khu vực ven bờ trong khoản 0,1 m/s đến 0,4 m/s. Trong đó dòng chảy lớn nhất vào khoản 0,9 m/s - 1,2 m/s tập trung tại vùng lộng và vùng khơi khu vực biển từ Quảng Ngãi – Vũng Tàu.

Tin liên quan

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Vây hạn tháng 5 năm 2023(08/05/2023 2:04 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn hạn tháng 03 năm 2023 (06/03/2023 2:41 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới vây hạn tháng 01 năm 2023(02/01/2023 9:53 SA)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới rê hạn tháng 09 năm 2022(09/09/2022 2:39 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn hạn tháng 09 năm 2022 (09/09/2022 3:00 CH)

Tin mới nhất

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Vây hạn tháng 5 năm 2023(08/05/2023 2:04 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 5 năm 2023(08/05/2023 2:13 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 5 năm 2023(08/05/2023 2:09 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 4 năm 2023(07/04/2023 4:00 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 4 năm 2023(07/04/2023 3:56 CH)