38 người đang online
°

Báo cáo Kết quả thực hiện tháng 4, nhiệm vụ triển khai tháng 5 năm 2020 của Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đăng ngày 17 - 04 - 2020
Lượt xem: 139
100%

 

Nội dung xem file đính kèm: BC KQ 177(21.04.2020_08h33p10)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo số 627/BC-SNNPTNT ngày 26/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(26/09/2023 3:16 CH)

Báo cáo số 377/BC-SNNPTNT ngày 12/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(12/06/2023 2:22 CH)

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối...(14/06/2021 2:32 CH)

Kết quả thực hiện tháng 5, nhiệm vụ triển khai tháng 6 năm 2021 của Ngành nông nghiệp và Phát...(18/05/2021 2:32 CH)

Kết quả thực hiện tháng 4, nhiệm vụ triển khai tháng 5 năm 2021 của Ngành nông nghiệp và Phát...(16/04/2021 2:32 CH)