113 người đang online
°

Phấn đấu 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch vào năm 2015

Đăng ngày 03 - 05 - 2012
Lượt xem: 95
100%

 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015”.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2015, 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% các trường mầm non và phổ thông, trạm y tế xã ở nông thôn đủ nước sạch.
Về vệ sinh môi trường, Chương trình phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt tỷ lệ 65% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 45% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh; 100% trường học mầm non và phổ thông, trạm y tế xã ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh.
Để thực hiện mục tiêu trên, về cơ chế hỗ trợ, quyết định nêu rõ: Đối với các công trình cấp nước tập trung, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 90% đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã biên giới; 60% đối với xã đồng bằng và 75% đối với xã nông thôn khác. Nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác đảm bảo phần kinh phí còn lại để thực hiện dự án.
Đối với các công trình cấp nước nhỏ lẻ, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 70% đối với hộ nghèo và gia đình chính sách; 35% đối với hộ cận nghèo,…
Đối với công trình cấp nước và vệ sinh trường học, trạm y tế, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 90%.
Đối với hoạt động xây dựng các mô hình nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh (gồm cả Biogas), quyết định nêu rõ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% đối với hộ nghèo, gia đình chính sách và 35% đối với hộ cận nghèo, các hộ gia đình khác được dùng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi theo quy định.
Về cơ chế huy động vốn, quyết định yêu cầu phải thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn. Trong đó, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn. Đồng thời, cần huy động tối đa nguồn lực địa phương, huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp, cá nhân, các khoản viện trợ quốc tế,…
Tổng mức vốn thực hiện chương trình khoảng 27.600 tỷ đồng. Trong đó, dành 19.725 tỷ đồng thực hiện dự án Cấp nước sinh hoạt và môi trường nông thôn; 5.961 tỷ đồng thực hiện dự án Vệ sinh nông thôn và 1.914 tỷ đồng thực hiện dự án Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Tin liên quan

Tin mới nhất

In thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới theo qui định tại Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 của...(10/10/2022 3:17 CH)

Hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2022(04/10/2022 9:15 SA)

Công nhận điểm du lịch Zoo Doo Phan Rang(23/09/2022 3:54 CH)

Hạt chuối hột cô đơn xã Phước Bình, huyện Bác Ái, vị thuốc quý của người Raglai.(14/03/2022 2:02 CH)

Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức...(27/07/2018 1:29 CH)