29 người đang online
°

Hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2022

Đăng ngày 04 - 10 - 2022
Lượt xem: 129
100%

Nhằm thiết thực hưởng ứng các hoạt động tuần lễ sự kiện nhân “Ngày kỹ năng lao động Việt Nam 04/10” năm 2022 với chủ đề “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam vì khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đồng thời thực hiện 4261/UBND-VXNV ngày 30/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức sự kiện “Ngày kỹ năng lao động Việt Nam” năm 2022

 

Mục đích, ý nghĩa của ngày Kỹ năng lao động Việt Nam

Ngày 01/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1486/QĐ-TTg quy định lấy ngày 04/10 hằng năm là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”. Đây được xác định là dịp tôn vinh người lao động có kỹ năng của các nước trên thế giới, đồng thời thúc đẩy nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vai trò, giá trị của người lao động Việt Nam có kỹ năng trong tình hình mới.

Ngày Kỹ năng Lao động Việt Nam có các mục đích sau:

- Hưởng ứng Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới hằng năm (ngày 15 tháng 7) đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 2014. Đồng thời kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong nước hưởng ứng và đồng tình ủng hộ việc phát triển kỹ năng nghề nghiệp bằng hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia;

- Khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng, trình độ của học sinh, sinh viên và người lao động; tôn vinh và khẳng định vị thế, tầm quan trọng của người lao động có kỹ năng, nhất là người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc;

- Thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết của Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Ngoài các mục đích nêu trên, Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam còn thể hiện sự đề cao vai trò, giá trị, tầm quan trọng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam trong thời kỳ mới phù hợp với Điều 4 Hiến pháp năm 2013. Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam còn góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện chủ trương, quan điểm của Ban Bí thư về phát triển kỹ năng lao động. Ban Bí thư đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó mục tiêu cụ thể xác định: “Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp”; và Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến phát triển kỹ năng nghề.

Qua Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam nhắc nhở các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ về phát triển kỹ năng cho người lao động./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

In thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới theo qui định tại Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 của...(10/10/2022 3:17 CH)

Công nhận điểm du lịch Zoo Doo Phan Rang(23/09/2022 3:54 CH)

Hạt chuối hột cô đơn xã Phước Bình, huyện Bác Ái, vị thuốc quý của người Raglai.(14/03/2022 2:02 CH)

Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức...(27/07/2018 1:29 CH)

Anh Mã Văn Hòa phát triển kinh tế hộ bền vững(26/10/2017 12:56 CH)