8 người đang online
°

Dự báo ngư trường nghề khai thác cá nổi nhỏ tháng 7 năm 2024

Đăng ngày 03 - 07 - 2024
Lượt xem: 17
100%

Căn cứ bản tin dự báo ngư trường tháng 7 của Trung tâm Dự báo ngư trường khai thác hải sản - Viện nghiên cứu hải sản; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin dự báo ngư trường khai thác tháng 7/2024 cho các nghề khai thác cá nổi cụ thể như sau:

 

1. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao: Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20°30’N – 21°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°30’N – 18°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 107°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N – 17°30’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20°00’N – 20°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19°30’N – 20°00’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°30’N – 19°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°00’N – 18°30’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N – 17°30’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°00’E.

2. Vùng biển Trung Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao: Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°00’N – 16°30’N, kinh độ đông từ 110°30’E - 111°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13°00’N – 14°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°30’N – 17°00’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 111°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13°00’N – 14°00’N, kinh độ đông từ 110°30’E - 111°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12°30’N – 13°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 111°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°00’N – 12°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°30’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác caoKhông xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°00’N – 11°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 109°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°00’N – 11°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 107°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 108°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 06°30’N, kinh độ đông từ 110°30’E - 111°00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác thấp:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°00’N – 11°00’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N – 10°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 10°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 108°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 107°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 06°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 06°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°30’E.

4. Vùng biển Tây Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao: Không xuất hiện

 - Khu vực có khả năng khai thác trung bình: Không xuất hiện 

 - Khu vực có khả năng khai thác thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 102°30’E - 103°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 103°00’E - 103°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 103°00’E - 105°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 104°00’E - 105°00’E.

Đề nghị các chủ tàu, thuyền trưởng các tàu khai thác thuỷ sản chủ động di chuyển ngư trường hoạt động khai thác cho phù hợp, đúng theo quy định của Luật Thủy sản 2017, không vượt ranh giới trên biển xâm phạm vùng biển nước ngoài và đặc biệt là phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong suốt quá trình hoạt động trên biển.

Để biết thêm thông tin về ngư trường, có thể tìm hiểu thêm trên Website của Cục Thủy sản: http:/www.tongcucthuysan.gov.vn (MỤC DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG); Đài thông tin duyên hải thông qua các tần số 7906 KHz và 8294KHz, thời gian phát sóng vào lúc 7h05 phút, 12h05 phút và 19h05 phút hàng ngày.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê tháng 7 năm 2024(03/07/2024 2:44 CH)

Dự báo ngư trường nghề khai thác lưới Vây tháng 7 năm 2024(03/07/2024 2:40 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê tháng 6 năm 2024(18/06/2024 3:22 CH)

Dự báo ngư trường nghề khai thác cá nổi nhỏ tháng 6 năm 2024(18/06/2024 3:29 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 02 năm 2024(03/02/2024 11:49 SA)