97 người đang online
°

Công văn số 105/SNNPTNT-TCHC ngày 10/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 10 - 01 - 2024
Lượt xem: 87
100%

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 18/2023/TT-BNV ngày 08/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 


105_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông...(22/02/2024 4:23 CH)

Báo cáo số 04/BC-SNNPTNTT ngày 04/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(05/01/2024 4:53 CH)

Thông báo số 894/TB-SNNPTNT ngày 22/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(22/12/2023 3:56 CH)

Quyết đinh số 549/QĐ-SNNPTNT ngày 22/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(22/12/2023 3:54 CH)

Quyết đinh số 527/QĐ-SNNPTNT ngày 07/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(07/12/2023 4:09 CH)