27 người đang online
°

Quyết định số 378/QĐ-SNNPTNT ngày 05/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 06 - 09 - 2023
Lượt xem: 49
100%

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 


378_QD_signed.pdf | Bieu kem QD 378_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết đinh số 547/QĐ-SNNPTNT ngày 19/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(19/12/2023 4:03 CH)

Quyết đinh số 469a/QĐ-SNNPTNT ngày 14/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(14/11/2023 4:00 CH)

Quyết đinh số 438/QĐ-SNNPTNT ngày 17/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(17/10/2023 4:08 CH)

Quyết định số 341a/QĐ-SNNPTNT ngày 16/8/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(16/08/2023 2:00 CH)

Quyết định số 322a/QĐ-SNNPTNT ngày 21/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(21/07/2023 2:03 CH)