33 người đang online
°

Quyết định số 310/QĐ-SNNPTNT ngày 11/07/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 11 - 07 - 2023
Lượt xem: 37
100%

Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN Quí I+II năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 


310_QD_signed.pdf | Bieu kem QD 310_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết đinh số 547/QĐ-SNNPTNT ngày 19/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(19/12/2023 4:03 CH)

Quyết đinh số 469a/QĐ-SNNPTNT ngày 14/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(14/11/2023 4:00 CH)

Quyết đinh số 438/QĐ-SNNPTNT ngày 17/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(17/10/2023 4:08 CH)

Quyết định số 378/QĐ-SNNPTNT ngày 05/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(06/09/2023 2:21 CH)

Quyết định số 341a/QĐ-SNNPTNT ngày 16/8/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(16/08/2023 2:00 CH)