99 người đang online
°

Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 24/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Đăng ngày 24 - 08 - 2023
Lượt xem: 50
100%

Về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 


23_QĐ_UBND_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 16/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh(06/09/2023 2:34 CH)

Báo cáo số 552/BC-SNNPTNT ngày 28/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/08/2023 3:01 CH)

Công văn số 2823/SNNPTNT-TCHC ngày 07/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(07/08/2023 3:06 CH)

Kế hoạch 107/KH-SNNPTNT ngày 26/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(26/07/2023 1:55 CH)

Kế hoạch 105/KH-SNNPTN ngày 24/07/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(24/07/2023 1:53 CH)