125 người đang online
°

Kế hoạch 78/KH-SNNPTNT ngày 28/04/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 28 - 04 - 2023
Lượt xem: 45
100%

Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính; dân vận chính quyền; văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023 tại các đơn vị trực thuộc Sở

 


78_KH_signed.pdf

Tin liên quan

Báo cáo số 552/BC-SNNPTNT ngày 28/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/08/2023 3:01 CH)

Công văn số 2823/SNNPTNT-TCHC ngày 07/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(07/08/2023 3:06 CH)

Kế hoạch 107/KH-SNNPTNT ngày 26/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(26/07/2023 1:55 CH)

Quyết định số 311/QĐ-SNNPTNT ngày 11/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(11/07/2023 2:14 CH)

Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh(10/02/2023 2:45 CH)

Tin mới nhất

Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 16/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh(06/09/2023 2:34 CH)

Báo cáo số 552/BC-SNNPTNT ngày 28/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/08/2023 3:01 CH)

Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 24/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh (24/08/2023 2:30 CH)

Công văn số 2823/SNNPTNT-TCHC ngày 07/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(07/08/2023 3:06 CH)

Kế hoạch 107/KH-SNNPTNT ngày 26/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(26/07/2023 1:55 CH)