313 người đang online
°

Thông báo số 571/TB-SNNPTNT ngày 05/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 05 - 09 - 2023
Lượt xem: 59
100%

Ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra; Phó Chánh Thanh tra Sở

 


571_TB_signed.pdf

Tin liên quan

Quyết định số 373/QĐ-SNNPTNT ngày 05/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(05/09/2023 1:40 CH)

Thông báo số 330/TB-SNNPTNT 29/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(26/05/2023 2:40 CH)

Công văn số 1865/SNNPTNT-TCHC ngày 25//5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(25/05/2023 2:36 CH)

Thông báo số 291/TB-SNNPTNT ngày 17/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(18/05/2023 3:31 CH)

Thông báo số 255/TB-SNNPTNT ngày 08/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTTN(10/05/2023 7:57 SA)

Tin mới nhất

Công văn số 3491/SNNPTNT-TCHC ngày 25/90/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(25/09/2023 3:41 CH)

Thông báo số 612/TB-SNNPTNT ngày 20/90/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(20/09/2023 3:37 CH)

Thông báo số 601/TB-SNNPTNT ngày 18/90/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(18/09/2023 3:34 CH)

Hướng số 3269/SNNPTNT-TCHC ngày 11/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(12/09/2023 4:15 CH)

Công văn số 3252/SNNPTNT-TCHC ngày 08/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(08/09/2023 3:39 CH)