31 người đang online
°

Thông báo số 571/TB-SNNPTNT ngày 05/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 05 - 09 - 2023
Lượt xem: 122
100%

Ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra; Phó Chánh Thanh tra Sở

 


571_TB_signed.pdf

Tin liên quan

Quyết đinh số 527/QĐ-SNNPTNT ngày 07/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(07/12/2023 4:09 CH)

Tờ trình số 310/TTr-SNNPTNT ngày 07/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(07/12/2023 4:06 CH)

Công văn số 3760/SNNPTNT-TCHC ngày 13/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(13/10/2023 3:09 CH)

Thông báo số 635/TB-SNNPTNTT ngày 02/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(02/10/2023 3:06 CH)

Thông báo số 628/TB-SNNPTNT ngày 26/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(26/09/2023 3:10 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch số 77/KH-SNNPTNT ngày 04/5/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(07/05/2024 2:53 CH)

Công văn số 693/SNNPTNT-TCHC ngày 04/3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(04/03/2024 3:03 CH)

Công văn số 677/SNNPTNT-TCHC ngày 04/3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(04/03/2024 2:56 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông...(22/02/2024 4:23 CH)

Công văn số 105/SNNPTNT-TCHC ngày 10/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(10/01/2024 2:39 CH)