23 người đang online
°

Công văn số 3491/SNNPTNT-TCHC ngày 25/90/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 25 - 09 - 2023
Lượt xem: 56
100%

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

 


491_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch số 77/KH-SNNPTNT ngày 04/5/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(07/05/2024 2:53 CH)

Công văn số 693/SNNPTNT-TCHC ngày 04/3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(04/03/2024 3:03 CH)

Công văn số 677/SNNPTNT-TCHC ngày 04/3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(04/03/2024 2:56 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông...(22/02/2024 4:23 CH)

Công văn số 105/SNNPTNT-TCHC ngày 10/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(10/01/2024 2:39 CH)