92 người đang online
°

Công văn số 3491/SNNPTNT-TCHC ngày 25/90/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 25 - 09 - 2023
Lượt xem: 29
100%

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

 


491_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo số 795/TB-SNNPTNTT ngày 28/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/11/2023 9:49 SA)

Kế hoạch số 150/KH-SNNPTNTT ngày 24/11//2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(24/11/2023 9:54 SA)

Công văn số 3778/SNNPTNT-TCHC ngày 16/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(16/10/2023 3:14 CH)

Công văn số 3760/SNNPTNT-TCHC ngày 13/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(13/10/2023 3:09 CH)

Công văn số 3761/SNNPTNT-TCHC ngày 13/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(13/10/2023 3:11 CH)