73 người đang online
°

Công văn số 3268/SNNPTNT-TCHC ngày 11/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 11 - 09 - 2023
Lượt xem: 60
100%

V/v đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 04 Ban quản lý rừng trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

 


3268_signed.pdf | DT9092-1694418187995-16353487-3268.doc | DT9092-1694418204391-56734241-3268.doc | DT9092-1694418210617-90025041-3268.doc | DT9092-1694418216823-70375139-3268.doc | DT9092-1694418223875-77087047-3268.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn số 3884/SNNPTNT-PTNT ngày 23/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(23/10/2023 11:39 SA)

Công văn số 3661/SNNPTNT-CNTY ngày 02/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(06/10/2023 4:24 CH)

Công văn số 3401/SNNPTNT-TCHC ngày 20/90/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(20/09/2023 3:49 CH)

Công văn số 3152/SNNPTNT-TCHC ngày 30/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT (30/08/2023 3:40 CH)

Công văn số 1540/SNNPTNT-TCHC ngày 04/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(04/05/2023 7:45 SA)