36 người đang online
°

Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt – Sông Trâu đẩy mạnh công tác trồng và chăm sóc rừng hướng đến mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 49% và giữ ổn định đến năm 2030.

Đăng ngày 10 - 08 - 2023
Lượt xem: 271
100%

Tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện Kế hoạch số 7024/KH-UBND về thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp một cách hiệu quả, bền vững. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030 trồng khoảng 5.088 ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; trồng 1.280 ha rừng sản xuất, hướng đến mục tiêu trồng mới rừng để nâng tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 49% và giữ ổn định đến năm 2030.

 

Rừng trồng phòng hộ cây Điều hạt

Để góp phần đạt được mục tiêu đề ra của tỉnh, Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu (Ban quản lý rừng) là một trong những đơn vị chủ rừng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với nhiệm vụ chính là quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; đã và đang không ngừng đẩy mạnh công tác trồng và chăm sóc rừng trồng trên lâm phần được giao quản lý. Năm 2023, Ban quản lý rừng triển khai trồng mới rừng trồng thay thế loài cây Thông ba lá với diện tích 132,532 ha và tiến hành chăm sóc rừng trồng phòng hộ, rừng trồng thay thế loài cây Điều hạt, Thông ba lá, Thanh thất, Muồng đen…năm thứ 2, 3, 4, 5 với diện tích 869,6 ha. Ngoài ra, triển khai thực hiện hỗ trợ cây giống trồng cây phân tán trên lâm phần với số lượng 102.800 cây giống các loại như Điều hạt, Thanh Thất, Muồng đen.

Trên cơ sở Kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm Ban quản lý rừng đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo Ban quản lý rừng đã chỉ đạo sâu sát cho các phòng chuyên môn cũng như các Trạm Quản lý bảo vệ rừng triển khai công tác chuẩn bị và thực hiện các bước công việc trồng rừng và chăm sóc rừng trồng như: xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và trình phê duyệt đối với công trình trồng rừng mới; thực hiện gieo ươm cây giống phục vụ cho các công trình trên lâm phần; tiến hành chăm sóc, bón thúc phân cho rừng trồng khi có mưa; đôn đốc các hộ dân trồng rừng phát dọn thực bị, làm ranh cản lửa mùa cháy… Công tác trồng và chăm sóc rừng trồng được triển khai thực hiện theo đúng quy định, đúng hồ sơ thiết kế, đảm bảo các biện pháp kỹ thuật được phê duyệt, đáp ứng điều kiện, mùa vụ trồng rừng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện trồng và chăm sóc rừng luôn được Ban quản lý rừng quan tâm thực hiện. Công tác trồng và chăm sóc rừng trồng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và hướng dẫn kịp thời của Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận. Đi cùng với đó là sự triển khai kịp thời, quyết liệt của Ban quản lý rừng, cây trồng sinh trưởng và phát triển tương đối tốt, qua đó góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng và cải thiện môi trường của tỉnh Ninh Thuận và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống trong và ven rừng./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam tổ chức tuần tra, truy quét CPR kết hợp tuyên truyền...(29/01/2024 2:36 CH)

Hội nghị hướng dẫn thực hiện việc quản lý, bảo vệ rừng, cập nhật cơ sở dữ liệu rừng trên địa bàn...(07/04/2023 3:57 CH)

Ban Quản lý rừng PHĐN hồ Tân Giang với Hạt Kiểm lâm Ninh Phước, Ủy ban nhân dân xã Phước Vinh...(10/03/2023 2:46 CH)

Huyện Bác Ái đã kiểm tra công tác thực hiện Phương án phòng cháy chữa cháy rừng và truy quét...(22/02/2023 2:41 CH)

Người dân tự nguyện giao nộp cá thể động vật hoang dã để thả về với môi trường tự nhiên. (07/02/2023 3:14 CH)