12 người đang online
°

Quyết định số 308/QĐ-SNNPTNT ngày 07/07/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 17 - 07 - 2023
Lượt xem: 57
100%

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 


signed-308.pdf | Phuc kem theo QD 308_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết đinh số 547/QĐ-SNNPTNT ngày 19/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(19/12/2023 4:03 CH)

Quyết đinh số 469a/QĐ-SNNPTNT ngày 14/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(14/11/2023 4:00 CH)

Quyết đinh số 438/QĐ-SNNPTNT ngày 17/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(17/10/2023 4:08 CH)

Quyết định số 378/QĐ-SNNPTNT ngày 05/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(06/09/2023 2:21 CH)

Quyết định số 341a/QĐ-SNNPTNT ngày 16/8/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(16/08/2023 2:00 CH)