82 người đang online
°

Công văn số 795/SNNPTNT-TTr ngày 09/3/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 09 - 03 - 2022
Lượt xem: 33
100%

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch PCTN, tiêu cực năm 2022 của UBND tỉnh

 


795_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn số 2051/SNNPTNT-TTr ngày 08/06/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT (17/04/2024 2:12 CH)

Công văn số 924/SNNPTNT-TCHC ngày 19/3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(19/03/2024 2:19 CH)

Kế hoạch số 56/KH-SNNPTNTT ngày 05/03/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(06/03/2024 3:30 CH)

Kế hoạch số 53/KH-SNNPTNTT ngày 04/03/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(04/03/2024 3:32 CH)

Kế hoạch số 42/KH-SNNPTNTT ngày 19/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(19/02/2024 3:30 CH)