455 người đang online
°

Công văn số 3758/SNNPTN-TTr ngày 13/10/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 13 - 10 - 2022
Lượt xem: 31
100%

Về việc triển khai thực hiện văn bản số 4379/UBND-TCDNC ngày 09/10/2022 của UBND tỉnh

 


3758_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch số 95/KH-SNNPTN ngày 27/06/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(27/06/2023 4:09 CH)

Kế hoạch số 80/KH-SNNPTN ngày 08/05/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(08/05/2023 4:06 CH)

Báo cáo số 68/BC-SNNPTNT ngày 13/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/04/2023 3:57 CH)

Kế hoạch số 64/KH-SNNPTNT ngày 28/03/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(29/03/2023 10:26 SA)

Công văn số 471/SNNPTNT-TTr ngày 17/02/2023 cảu Sở Nông nghiệp và PTNT(18/02/2023 10:23 SA)