16 người đang online
°

Báo cáo số 821/BC-SNNPTNT ngày 02/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 02 - 12 - 2022
Lượt xem: 75
100%

Kết quả thực hiện rà soát, ngăn ngừa “xung đột lợi ích” theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng

 


821_signed.pdf

Tin liên quan

Báo cáo số 862/BC-SNNPTNTT ngày 14/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(14/12/2023 4:45 CH)

Báo cáo số 718/BC-SNNPTNTT ngày 01/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/11/2023 4:48 CH)

Kế hoạch số 138/KH-SNNPTNTT ngày 14/11//2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(24/10/2023 10:10 SA)

Kế hoạch số 80/KH-SNNPTN ngày 08/05/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(08/05/2023 4:06 CH)

Kế hoạch số 64/KH-SNNPTNT ngày 28/03/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(29/03/2023 10:26 SA)

Tin mới nhất

Báo cáo số 862/BC-SNNPTNTT ngày 14/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(14/12/2023 4:45 CH)

Kế hoạch số 147/KH-SNNPTNTT ngày 14/11//2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(14/11/2023 10:07 SA)

Báo cáo số 718/BC-SNNPTNTT ngày 01/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/11/2023 4:48 CH)

Kế hoạch số 138/KH-SNNPTNTT ngày 14/11//2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(24/10/2023 10:10 SA)

Kế hoạch số 95/KH-SNNPTN ngày 27/06/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(27/06/2023 4:09 CH)