303 người đang online
°

Báo báo số 321/BC-SNNPTNT ngày 16/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 16 - 05 - 2022
Lượt xem: 29
100%

Báo cáo số liệu tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn tố cáo phản ảnh và tình hình kết quả bảo vệ người tố cáo, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

 


321_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch số 95/KH-SNNPTN ngày 27/06/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(27/06/2023 4:09 CH)

Kế hoạch số 80/KH-SNNPTN ngày 08/05/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(08/05/2023 4:06 CH)

Báo cáo số 68/BC-SNNPTNT ngày 13/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/04/2023 3:57 CH)

Kế hoạch số 64/KH-SNNPTNT ngày 28/03/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(29/03/2023 10:26 SA)

Công văn số 471/SNNPTNT-TTr ngày 17/02/2023 cảu Sở Nông nghiệp và PTNT(18/02/2023 10:23 SA)