47 người đang online
°

Thông báo sâu bệnh số 21(Từ ngày 15/5/2023-21/5/2023)

Đăng ngày 21 - 05 - 2023
Lượt xem: 11
100%

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Nhiệt độ trung bình: 300C;

Nhiệt độ cao nhất: 340C;

Độ ẩm trung bình từ: 80 - 85%.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa: Vụ Hè Thu 2023: Đã gieo 5.714,5 ha/15.290 ha

- Trà sớm: 237 ha, GĐST: Đẻ nhánh.

- Trà chính vụ: 5.477,5 ha, GĐST: Mạ - đẻ nhánh.

b) Cây trồng khác:

- Cây ngô (bắp): 1.293 ha, GĐST: Xuống giống - Cây con

- Khoai các loại: 44 ha, GĐST: Xuống giống - Cây con

- Cây đậu phộng: 218,3 ha, GĐST: Xuống giống - Cây con

- Cây rau các loại: 1.871,6 ha, GĐST: Nhiều giai đoạn.

- Cây đậu các loại: 509 ha, GĐST: Xuống giống - Cây con

- Cây hàng năm khác: 1.284,3 ha, GĐST: Nhiều giai đoạn.

- Cây Nho: 1.061 ha, GĐST: Cắt cành - trái chín - TH.

- Cây Táo: 1.055 ha, GĐST: Ra bông - mang trái - TH.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây Nho:

- Bọ trĩ gây hại trên diện tích 15 ha (tỷ lệ 5-7%), phân bố tại huyện Ninh Hải, Thuận Nam và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

- Bệnh thán thư gây hại trên diện tích 03 ha (tỷ lệ 5-6%), phân bố tại huyện Ninh Sơn.

2. Cây Táo: Bệnh phấn trắng gây hại trên diện tích 02 ha (tỷ lệ 5-6%), phân bố tại huyện Thuận Nam.

Nhìn chung, trong tuần sinh vật gây hại phát sinh, gây hại ở mức độ nhẹ, nông dân đã chủ động phòng trừ theo hướng dẫn của cán bộ bảo vệ thực vật địa phương

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây Lúa: Lưu ý một số đối tượng: Ốc bươu vàng, bọ trĩ, rầy nâu,... gây hại lúa giai đoạn lúa mạ - đẻ nhánh.

- Cây bắp: Lưu ý sâu keo mùa thu, sâu cắn lá,... hại bắp giai đoạn cây con.

- Cây Táo: Lưu ý đối tượng sâu đục trái và bệnh thối trái phát sinh gây hại ở giai đoạn mang trái - thu hoạch.

- Cây Nho: Bọ trĩ, bệnh mốc sương, thán thư tiếp tục gây hại giai đoạn cắt cành đến mang trái.

- Cây Rau, đậu các loại: Tiếp tục theo dõi SVGH gây hại.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT

Đề nghị các trạm Trồng trọt và BVTV huyện, thành phố tiếp tục triển khai và phối hợp với các phường, xã, thị trấn trên địa bàn quản lý thực hiện tốt công văn:

+ Công văn số 1201/SNNPTNT-TTBVTV ngày 07/4/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng vụ Hè Thu năm 2023.

+ Công văn số 207/TTBVTV-BVTV ngày 27/4/2023 về việc “Hướng dẫn thực hiện công tác Bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2023”.

+ Công văn số 223/TTBVTV-BVTV ngày 09/5/2023 về việc “Tăng cường các giải pháp chăm sóc và phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng trong điều kiện hạn hán trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”.

+ Công văn số 247/TTBVTV-TT ngày 18/5/2023 về việc “Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Hè Thu 2023.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo sâu bệnh số 20(Từ ngày 08/5/2023-14/5/2023)(14/05/2023 9:30 SA)

Thông báo sâu bệnh số 19(Từ ngày 01/5/2023-07/5/2023)(07/05/2023 9:27 SA)

Thông báo sâu bệnh số 18(Từ ngày 24/4/2023-30/4/2023)(30/04/2023 9:48 SA)

Thông báo sâu bệnh số 17(Từ ngày 17/4/2023-23/4/2023)(23/04/2023 1:53 CH)

Thông báo sâu bệnh số 16(Từ ngày 10/4/2023-16/4/2023(10/04/2023 9:46 SA)